ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

40,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η ΗΡΩΪΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. Ήτοι σκηναί εν Ελλάδι από του έτους 1821-1828. Πιστώς ανατυπωθείσα εκ της Α' εκδόσεως του Λονδίνου (1861) μετά πολλών εικόνων επίτηδες σχεδιασθεισών εκ του πρωτοτύπου. Αθήναι, Αναγνωστόπουλος και Πετράκος, 1910. 8ο, σ. 1038. Δέρμα στη ράχη.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0227

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς