ΡΑΛΛΗΣ Γ., Α.

ΡΑΛΛΗΣ Γ., Α.

64,00 €
με ΦΠΑ

ΡΑΛΛΗΣ Γ., Α.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Τόμος Α' [-Γ']. Αθήνα, τυπογρ. Γ. Χαρτοφύλακος, 1848 - 1851. 8ο, σ. Ιστ'+432+ιδ'+ια'+1λ. & 460 & 320. Με κατάλογο συνδρομητών. Οξειδώσεις. Δέρμα στις ράχες και τις γωνίες. [Γ.Μ.: 4730, 4939, 5427]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0274

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς