ΤΑ ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Μεταφρα

ΤΑ ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Μεταφρα

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΤΑ ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Μεταφρασθέντα εκ των Θείων Αρχετύπων. Εν Οξονία, ετυπώθη δι' επιμελείας του τυποθέτου της Ακαδημίας, δαπάνη της Ιερογραφικής Εταιρίας προς διάδοσιν του Θείου λόγου εις τε την Βρεταννίαν και τα άλλα έθνη, 1852. 8ο, σ. 1102. Δερματόδετο, οξειδώσεις. [Η-Π 1872.690]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0280

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς