ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γ.

ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γ.

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΔΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ εν τη ελληνική λογοτεχνία και εν τη ζώση λαλιά του λαού. Δύο διαλέξεις αναγνωσθείσαι τω 1907 εν τω εν Κων/πόλει Ελληνικώ Φιλολογικώ Συλλόγω. Αι από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι του 1840 εκδοθείσαι Γραμματικαί της ελληνικής γλώσσης υπό των ημετέρων και αλλογενών. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1910. 8ο, σ. 206. Σπασμένη ράχη, αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0300

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς