ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ.

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ.

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΤΙΜΕΖΑΙΩΝ. Ανέκδοτα κείμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Αθήναι, 1982. 8ο, σ. ιε'+109+1 πιν. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

47-0478

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς