ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Π. Σ. - ΠΑΙΑΝΕΣ, ΣΤΟΝΟΙ, ΓΕΛΩΤΕΣ

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Π. Σ. - ΠΑΙΑΝΕΣ, ΣΤΟΝΟΙ, ΓΕΛΩΤΕΣ

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Π. Σ. - ΠΑΙΑΝΕΣ, ΣΤΟΝΟΙ, ΓΕΛΩΤΕΣ εθνικών ποιήσεων. Συλλογή ΙΓ'. Αθήνα, Αν. Κωνσταντινίδης, 1892. 8ο, σ.στ΄+(7)-511+1 χ.α.+1 πίν. Δέρμα στη ράχη [Η-Π: 1892.724]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Π. Σ. - ΠΑΙΑΝΕΣ, ΣΤΟΝΟΙ, ΓΕΛΩΤΕΣ εθνικών ποιήσεων. Συλλογή ΙΓ'. Αθήνα, Αν. Κωνσταντινίδης, 1892. 8ο, σ.στ΄+(7)-511+1 χ.α.+1 πίν. Δέρμα στη ράχη [Η-Π: 1892.724]

47-0116

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς