ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Κ.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Κ.

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Κ.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ. Συμβολή εις την ιστορίαν των οικονομικών και κοινωνικών θεωριών. Αθήναι, Οίκος Δημητράκου, 1931. 8ο, σ. η'+169. Αξάκριστο αντίτυπο, αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0439

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς