ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ Ι., Κ.

ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ Ι., Κ.

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ Ι., Κ.

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821. Εβραβεύθη υπό της Ακαδημίας Αθηνών. Έκδοσις τρίτη με τας νέας ιστορικάς πηγάς. Θεσσαλονίκη, 1967. 8ο, σ. 323+ΧΧΧΙΙ πιν. Άκοπο και αξάκριστο αντίτυπο, αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0526

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς