ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ, μετανεχθείσαι εκ της αρχαίας εις την νεωτέραν ελληνικήν. Αθήνα, Παλιγγενεσία, 1880. 8ο, σ.596. Δέρμα στη ράχη [Η-Π: 1880.758]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

47-0573

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς