ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

50,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. Έκδοσις της εκατονταετηρίδος εικονογραφημένη, μετά προλόγου Κωστή Παλαμά. Τόμος Α'[-Δ']. Αθήναι, Ι. Ν. Σιδέρης, 1925 (ο Α' τόμος) & 1926. 8ο, σ. ιε'+264+12 πιν. & ια'+276+8 πιν. & ιγ'+280+10 πιν. & ιγ'+312+10 πιν. Δεμένα μαζί, δέρμα στη ράχη. (4)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0578

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς