ΜΟΣΚΩΦ ΚΩΣΤΗΣ

ΜΟΣΚΩΦ ΚΩΣΤΗΣ

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΜΟΣΚΩΦ ΚΩΣΤΗΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1830 - 1909. Ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου. Ιστορική μελέτη. Θεσσαλονίκη, 1972. 8ο, σ. 284. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0606

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς