ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιστράτηγος)

ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιστράτηγος)

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιστράτηγος)

ΚΡΙΤΙΚΗ. Επί των ασκήσεων στελεχών των Μονάδων της 2ας Επιθεωρήσεως Σ. Στρατού των γενομένων επί του εδάφους κατά Μάϊον 1932. Αθήναι, Υπουργείο Στρατιωτικών, 1932. 2α Επιθεώρησις Σωμάτων Στρατού. 8ο, σ. 21. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0648

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς