ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προσφωνών την Α.Μ. τον Βασιλέα της Ιταλίας. Athenes. Mr le Maire d'Athenes adressant la parole a S.M. le Ri d'Italie. (ταχυδρομημένη 1907)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προσφωνών την Α.Μ. τον Βασιλέα της Ιταλίας. Athenes. Mr le Maire d'Athenes adressant la parole a S.M. le Ri d'Italie. (ταχυδρομημένη 1907)

59-3809

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς