ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γ.

ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γ.

40,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γ.

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1912-1913. Έργα και ημέραι. Αθήναι, 1940. 8ο, σ. ιγ'+299+6 πιν. Αξάκριστο και αριθμημένο αντίτυπο (676/900), αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

49-0654

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς