Ο Δήμαρχος Αθηναίων προσφωνών την Α.Μ. τον Βασιλέα της Ιταλίας

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προσφωνών την Α.Μ. τον Βασιλέα της Ιταλίας

13,00 €
με ΦΠΑ

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προσφωνών την Α.Μ. τον Βασιλέα της Ιταλίας

Athenes. Mr le Maire d'Athenes adressant la parole a S.M. le Roi d'Italie. 1001 Pallis & Cotzias.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προσφωνών την Α.Μ. τον Βασιλέα της Ιταλίας

Athenes. Mr le Maire d'Athenes adressant la parole a S.M. le Roi d'Italie. 1001 Pallis & Cotzias.

59-3827

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς