ΠΡΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22,00 €
με ΦΠΑ

ΠΡΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΣ εκφωνηθείς τη 20 του Μαϊου 1851, επετείω ημέρα της καθιδρύσεως του Πανεπιστημίου Όθωνος υπό Γεωργίου Πρινάρη, καθηγητού της Γενικής Νοσολογίας και Υγιεινής και κατά το ενεστώς έτος κοσμήτορος της Ιατρικής Σχολής. Αθήνα, Φ. Καραμπίνη και Κ. Βαφά, 1851. 8ο, σ. 78+1 πιν. Αρχικά εξώφυλλα. [Γ.Μ.: 5517]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0708

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς