ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ

ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ

62,00 €
με ΦΠΑ

ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ήτοι βιβλίον προσευχών. Περιέχον τας εκκλησιαστικάς ακολουθίας των Κυριακών και εορτών του όλου ενιαυτού και αιώνιον πασχάλιον και κυριακοδρόμιον. Επιμελεία Θ. Κ. Κουντουρά. Αθήνα, Μιχ. Σαλίβερος, 1919. 8ο, σ. ε'+992. Δερματόδετο.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ήτοι βιβλίον προσευχών. Περιέχον τας εκκλησιαστικάς ακολουθίας των Κυριακών και εορτών του όλου ενιαυτού και αιώνιον πασχάλιον και κυριακοδρόμιον. Επιμελεία Θ. Κ. Κουντουρά. Αθήνα, Μιχ. Σαλίβερος, 1919. 8ο, σ. ε'+992. Δερματόδετο.

62-2427

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς