• Νέο
ΚΑΛΟΣΤΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.

ΚΑΛΟΣΤΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.

37,00 €
με ΦΠΑ

ΚΑΛΟΣΤΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ήτοι μελέτη οικονομολογική, γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική της Μακεδονίας. Δημοσιευθείσα εν τη "Εφημερίδι" κατά τον παρελθόντα Δεκέμβριον. Εκδότης Κάρολος Βίλμπεργ. Αθήνα, Σπ. Κουσουλίνος, 1886. 8ο, σ. 96. Αρχικά εξώφυλλα. [Η-Π: 1886.353]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

ΚΑΛΟΣΤΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ήτοι μελέτη οικονομολογική, γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική της Μακεδονίας. Δημοσιευθείσα εν τη "Εφημερίδι" κατά τον παρελθόντα Δεκέμβριον. Εκδότης Κάρολος Βίλμπεργ. Αθήνα, Σπ. Κουσουλίνος, 1886. 8ο, σ. 96. Αρχικά εξώφυλλα. [Η-Π: 1886.353]

64-2841

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς