ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ. Κλινική και ιατροδικαστική. Τόμος Α'[-Β']. Μετά εικόνων εν τω κειμένω. Αθήνα, Εστία, 1925 και 1926. 8ο, σ.ις'+510 & η'+667. Δεμένοι μαζί, δέρμα στη ράχη. (2)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

49-0754

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς