ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.

40,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ. Τόμος Α'[-Β']. Αθήναι, Θέμις, 1932 και 1933. 8ο, σ. ιε'+576 & η'+575. Δέρμα στη ράχη, αφιέρωση του συγγραφέα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0755

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς