Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ.

Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ.

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ.

ΤΥΠΙΚΟΝ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΟΥ 30ου ΒΑΘΜΟΥ του αρχαίου και αποδεδεγμένου Σκωτικού τύπου. Ύπατον Συμβούλιον του 33ο της Ελλάδος. Εν Αθήναις, 1957. 8ο, σ. 58. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

49-0790

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς