ΣΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Φ.

ΣΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Φ.

40,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΣΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Φ.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. Χρονογραφικόν, Φιλολογικόν και Γελοιογραφικόν του έτους 1915. Έτος τριακοστόν. Αθήνα, Δ/νσις "Ημερολογίου", 1915. 8ο, σ. 367. Πολυάριθμες εικονες εντός κειμένου. Βιομηχανικό δέσιμο.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-0816

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς