ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

25,00 €
με ΦΠΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ. ήτοι γλωσσικόν ιδίωμα των κιναίδων, όπερ παρ΄αυτοίς είναι γνωστόν και ως καλιαρντή ή καλιάρντω. Ερασιτεχνική γλωσσολογική έρευνα. Αθήνα, 1971. Αθήναι, Δίγαμμα, 1971. 8ο, σ. 193. Αρχικά εξώφυλλα, με κάλυμμα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ. ήτοι γλωσσικόν ιδίωμα των κιναίδων, όπερ παρ΄αυτοίς είναι γνωστόν και ως καλιαρντή ή καλιάρντω. Ερασιτεχνική γλωσσολογική έρευνα. Αθήνα, 1971. Αθήναι, Δίγαμμα, 1971. 8ο, σ. 193. Αρχικά εξώφυλλα, με κάλυμμα.

61-2443

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς