ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤ.

ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤ.

50,00 €
με ΦΠΑ

ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ. Στα γεγονότα 1909-1945. Τόμος Α'[-Β']. Αθήναι, 1948. 8ο, σ. 452+4 πιν. & (455)-706+3 πιν. Αξάκριστα αντίτυπα, αρχικά εξώφυλλα. (2)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ. Στα γεγονότα 1909-1945. Τόμος Α'[-Β']. Αθήναι, 1948. 8ο, σ. 452+4 πιν. & (455)-706+3 πιν. Αξάκριστα αντίτυπα, αρχικά εξώφυλλα. (2)

65-2272

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς