ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝ., Κ.

ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝ., Κ.

25,00 €
με ΦΠΑ

ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝ., Κ.

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ. Η ηρωϊκή άμυνα στη Μολδαβία. Θεσσαλονίκη, 1972. Εθνική Βιβλιοθήκη, Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 8ο, σ. 64. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝ., Κ.

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ. Η ηρωϊκή άμυνα στη Μολδαβία. Θεσσαλονίκη, 1972. Εθνική Βιβλιοθήκη, Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 8ο, σ. 64. Αρχικά εξώφυλλα.

65-2233

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς