ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. Δελτίον της Ελληνικ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. Δελτίον της Ελληνικ

37,00 €
με ΦΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Εκδιδόμενον επιμελεία Στίλπωνος Π. Κυριακίδου. Τόμος ΙΒ', τεύχος ΓΔ' (τμήμα Β). Θεσσαλονίκη, Κορνήλιος Θεοδωρίδης, 1948. 8ο, σ. (463)-632. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Εκδιδόμενον επιμελεία Στίλπωνος Π. Κυριακίδου. Τόμος ΙΒ', τεύχος ΓΔ' (τμήμα Β). Θεσσαλονίκη, Κορνήλιος Θεοδωρίδης, 1948. 8ο, σ. (463)-632. Αρχικά εξώφυλλα.

65-2559

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς