ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

124,00 €
με ΦΠΑ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ , τόμος Α', μέρος Α'[-Β']. Αθήνα, 1957. 4ο, σ. σβ'+86+2 αναδιπλ. Πιν. & 498. Αρχικά εξώφυλλα. (2)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ , τόμος Α', μέρος Α'[-Β']. Αθήνα, 1957. 4ο, σ. σβ'+86+2 αναδιπλ. Πιν. & 498. Αρχικά εξώφυλλα. (2)

62-2502

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς