ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

50,00 €
με ΦΠΑ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ ΜΕΤΑ ΛΗΣΤΩΝ. Έκδοσις δευτέρα. Αθήνα, Φραγκλίνος, 1867. 8ο, σ. στ'+186, χωρίς τα εξώφυλλα. [Η-Π 1867.494]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ ΜΕΤΑ ΛΗΣΤΩΝ. Έκδοσις δευτέρα. Αθήνα, Φραγκλίνος, 1867. 8ο, σ. στ'+186, χωρίς τα εξώφυλλα. [Η-Π 1867.494]

62-2249

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς