ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ. Τ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ. Τ

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ. Το ελληνικόν κείμενον κατά τον Κώδικα της Κοπεγχάγης μετά συμπληρώσεων και παραλλαγών εκ του Παρισινού. Εισαγωγή, υποσημειώσεις και επεξεργασία υπό Πέτρου Π. Καλονάρου. Μετά 64 φωτογραφιών εκ της συλλογής του ιδίου. Οίκος Δημ. Δημητράκου, 1940. 8ο, σ. λβ'+400+34 πιν. Πανόδετο.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-1158

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς