ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜ., Τ. ΝΟΤΗ-ΚΡΑΨΙΤΗΣ ΒΑΣ., Ι.-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Δ.-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜ., Τ. ΝΟΤΗ-ΚΡΑΨΙΤΗΣ ΒΑΣ., Ι.-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Δ.-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜ., Τ. ΝΟΤΗ-ΚΡΑΨΙΤΗΣ ΒΑΣ., Ι.-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Δ.-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΝΗΜΗ ΣΟΥΛΙΟΥ. Αθήναι, Οι Φίλοι του Σουλίου, 1971. Τόμος Α'. 4ο, σ. 347. Αξάκριστο αντίτυπο, αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Δεν υπάρχουν αρκετά προϊόντα σε απόθεμα


49-1208

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς