ΜΟΣΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.

ΜΟΣΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΜΟΣΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ. Τόμος Α'[-Β']. Αθήναι, 1966. 8ο, σ. Ι'+95 & LXXXVI. Αρχικά εξώφυλλα. (2)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

49-1358

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς