ΓΙΡΑΡΔΙΝΟΣ ΣΑΙΜΜΑΡΚΟΣ

ΓΙΡΑΡΔΙΝΟΣ ΣΑΙΜΜΑΡΚΟΣ

60,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΓΙΡΑΡΔΙΝΟΣ ΣΑΙΜΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, κατά μετάφρασιν Άγγελου Βλάχου. Τόμος Α' [-Δ']. Αθήνα, Π. Δ. Σακελλαρίου, 1897 [-1899]. 8ο, σ.428+502+564+596. Πάνινη η ράχη (4) [Η-Π: 1897.686, 1898.874, 1898.875, 1899.849]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

47-0794

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς