ΚΡΑΦΤΣΕΝΚΟ Β.

ΚΡΑΦΤΣΕΝΚΟ Β.

7,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΚΡΑΦΤΣΕΝΚΟ Β.

"ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ" Αθήναι, έκδοσις "Π.Ε.Κ.Α.". (Πρόλογος: 1947) 8ο, σ. 255+1λ. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

50-4160

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς