ΚΩΝΣΤΑΣ Ε. Π.

ΚΩΝΣΤΑΣ Ε. Π.

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΚΩΝΣΤΑΣ Ε. Π.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΟΥ 1940. Πολιτική και στρατηγική επισκόπησις του ελληνοϊταλογερμανικού πολέμου. Αθήναι Οκτώβριος 1973. 8ο, σ. 93+3χ.α. Αρχικά εξώφυλλα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

50-4162

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς