ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ

10,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ

28 Οκτωβρίου 1940 (Ανέκδοτο σχέδιο Δημ. Γαλάνη). Έτος ΚΣΤ' - 1952. Τόμος Πεντηκοστός Δεύτερος. Αθήναι, 1 Νοεμβρίου 1952. Τεύχος 608. 8ο, σ. 3χ.α.+(1394)-1455+7χ.α.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

50-4216

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς