ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ. Αρχαιολογική διατριβή. Μεταφρασθείσα υπό Σ. Δ. Β. Αθήνα, Εστία, 1898. 8ο, σ.14. Αρχικά εξώφυλλα [Η-Π: 1898.793]

Ποσότητα
Διαθέσιμο

47-0852

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς