ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

30,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Προς τον κ. Υπουργόν Γεν. Διοικητήν Μακεδονίας. Εν Θεσ/νίκη τη 3-1-42. Δώδεκα (12) δακτυλογραφημένα φύλλα. [Μαζί] ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ. Προς την Α.Ε. τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως. Οκτώ (8) δακτυλογραφημένα φύλλα. Δύο επιστολές σχετικά με την βουλγαρική προπαγάνδα στην Μακεδονία.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

50-4554

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς