Λ.Ο.Κ.

Λ.Ο.Κ.

150,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Λ.Ο.Κ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Λ.Ο.Κ. Έτος Α'. Φύλλον 1ον Αθήναι, 25 Δεκεμβρίου 1948 έως Φύλλον 24ον15 Δεκεμβρίου 1949. 2ο, σ. 16 έκαστο φύλλο. Έτος Β'. Φύλλον 1ον 1 Ιανουαρίου 1950 έως 24-25, 25 Δεκεμβρίου 1950. Έτος Γ'. Φύλλον 1ον, 25 Ιανουαρίου 1951 έως Φύλλον έως Φύλλον 12ον, 15 Δεκεμβρίου 1951. Έτος Δ'. Φύλλον 1ον, Ιανουάριος 1952 έως Φύλλον 12ον, Δεκέμβριος 1952. Τέσσερα έτη της εφημερίδας συγκεντρωμένα σε τέσσερους τόμους αντίστοιχα με πανί στη ράχη και τα εξώφυλλα. [Μαζί] ΔΑΦΝΑΙ ΤΩΝ Λ.Ο.Κ. 4ο, σ. χ.α. Με τα φύλλα τυπωμένα μόνο στην μία όψη. Αρχικά εξώφυλλα με πανί στη ράχη και τα εξώφυλλα. (5)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

50-4673

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς