Ο ΡΙΖΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 1946-1947

Ο ΡΙΖΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 1946-1947

250,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Ο ΡΙΖΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 1946-1947

Εβδομαδιαία Δημοκρατική Εφημερίδα του Λαού. Πολιτική &* Οικονομική * Φιλολογική και Σατιρική. Χρόνος Α'. Αριθμός Φύλλου 2. Δευτέρα 28 του Οκτώβρη 1946 [- Χρόνος Β'. Αριθ. Φύλλου 62. Αθήνα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 1947]. 2ο, σ. 6 έως 8 το κάθε φύλλο. 61 τεύχη μαζί σε έναν πανόδετο τόμο.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

50-4717

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς