ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1946

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1946

900,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1946

Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Χρόνος Εικοστός Ένατος. Αριθμός Φύλλου 9.642. Αθήνα, Τρίτη 1 του Γενάρη 1946 [- Χρόνος Εικοστός Ένατος. Αριθμός Φύλλου 9.744. Αθήνα, Τρίτη 30 του Απρίλη 1946]. 103 φύλλα μαζί σε έναν πανόδετο τόμο. [Μαζί] Χρόνος Εικοστός Ένατος. Αριθμός Φύλλου 9.746. Αθήνα, Πέμπτη 2 του Μάη 1946 [- Χρόνος Τριακοστός. Αριθμός Φύλλου 9.848. Αθήνα, Παρασκευή 30 Αυγούστου 1946]. 103 φύλλα μαζί σε έναν πανόδετο τόμο. [Μαζί] Χρόνος Τριακοστός. Αριθμός Φύλλου 9.850. Αθήνα, Κυριακή 1 Σεπτέμβρη 1946 [- Χρόνος Τριακοστός. Αριθμός Φύλλου 9.953. Αθήνα, Τρίτη 31 Δεκέμβρη 1946]. 104 φύλλα μαζί σε έναν πανόδετο τόμο. Τρεις πανόδετοι τόμοι μαζί. (3)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

50-4720

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς