ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1947

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1947

750,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1947

Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Χρόνος Τριακοστός. Αριθμός Φύλλου 9.954. Αθήνα, Τετάρτη 1 Γενάρη 1947 [- Χρόνος Τριακοστός. Αριθμός Φύλλου 10.080. Αθήνα, Σάββατο 31 του Μαΐου 1947]. 131 φύλλα μαζί σε έναν πανόδετο τόμο. [Μαζί] Χρόνος Τριακοστός. Αριθ. Φύλλου 10,081. Αθήνα Κυριακή 1 Ιουνίου 1947 [- Χρόνος Τριακοστός Πρώτος. Αριθμός Φύλλου 10.198. Αθήνα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 1947. 117 φύλλα μαζί σε έναν πανόδετο τόμο. Δύο πανόδετοι τόμοι μαζί. (2)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

50-4721

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς