ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - Περί Αναθεω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - Περί Αναθεω

20,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - Περί Αναθεωρήσεως Καταλόγων Εκλογικών Βιβλιαρίων κατά το έτος 1948. Νόμος 194 της 20 Δεκεμβρίου 1946 (Φ.Ε.Κ. 359 Ν.Α.) ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εν Πειραιεί τη 11 Ιανουαρίου 1947. Ο Δήμαρχος Γεωρ. Β. Χαραλαμπόπουλος. Μεγάλο μονόφυλλο (με φθορές).

Ποσότητα
Διαθέσιμο

50-4745

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς