ΕΒΔΟΜΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΣ

70,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΒΔΟΜΑΣ

σύγγραμμα εκδιδομένον κατά Κυριακήν. Έτος Α' - Τόμος Α', 1884. Αθήνα, τυπ. Κορρίνης, 1884. 4ο. Βιομηχανικό δέσιμο με επιδιόρθωση με δερμάτινες λωρίδες στη ράχη

Ποσότητα
Διαθέσιμο

47-0984

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς