ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

70,00 €
χωρίς ΦΠΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

σύγγραμμα περιοδικόν. Εκδιδόμενον κατά Παρασκευήν. Έτος εικοστόν πέμπτον, 1 Ιανουαρίου 1905 - 31 Δεκεμβρίου 1905. Εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1905. 4ο, σ.600. Δέρμα στη ράχη

Ποσότητα
Διαθέσιμο

47-0986

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς