Ο Πρόσκοπος - Jamboree 1963

Ο Πρόσκοπος - Jamboree 1963

8,00 €
χωρίς ΦΠΑ

Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ Ιούλιος - Αύγουστος 1963

 Επίσημον μηνιαίον περιοδικόν του Σ.Ε.Π. έτος 17ο, Ιούνιος 1962, Αθήναι. Σελίδες 12 (82-95), με ένθετο από σελ.17-24.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ Ιούλιος - Αύγουστος 1963

 Επίσημον μηνιαίον περιοδικόν του Σ.Ε.Π. έτος 17ο, Ιούνιος 1962, Αθήναι. Σελίδες 12 (82-95), συν ένθετο από σελ.17-24.

Αναφορές και οδηγίες για το 11ο Jamboree 1963, στην Ελλάδα.

Πολύ καλή κατάσταση με σταθερό σύνδεσμο. Καθαρό με αποχρωματισμό χρόνου στο χαρτί, χωρίς λεκέδες υγρασίας.

00-3001

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς