Ναός Αφαίας Αθηνάς Αίγινα, τέλη 19ου - αρχές 20ού αιώνα

Ναός Αφαίας Αθηνάς Αίγινα, τέλη 19ου - αρχές 20ού αιώνα

15,00 €
χωρίς ΦΠΑ

cabinet albumin φωτογραφία της Αφαίας Αθηνάς Αίγινας. Υπογραφή:  Σ Θονιώτης,  Αθήνα στο κατώτατο σημείο. τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

Μια vintage cabinet albumin φωτογραφία του ναού της Αφαίας Αθηνάς Αίγινας. Επικολλημένη σε χαρτόνι με ανάγλυφο πλαίσιο. Υπάρχει μια υπογραφή:  Σ Θονιώτης,  Αθήνα στο κατώτατο σημείο. Τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα.
Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, agetone, timewear.
Μέγεθος: 24x19cm

00-3009

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς