ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

100,00 €
με ΦΠΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Αρχαίοι 'Ελληνες, Τούρκοι, Πέρσαι, Σταυροφορία και Ρωμαίοι.

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Αρχαίοι 'Ελληνες, Τούρκοι, Πέρσαι, Σταυροφορία και Ρωμαίοι.

Αθήναι, Δ. & Π. Δημητράκου. 5 λιθόγραφες αφίσες.

Διαστάσεις 50,5 x 39,5 εκ.  (5)

53-2039

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς