ΔΙΟΜΗΔΗΣ - ΠΕΤΣΑΛΗΣ Θ.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ - ΠΕΤΣΑΛΗΣ Θ.

62,00 €
με ΦΠΑ

ΔΙΟΜΗΔΗΣ - ΠΕΤΣΑΛΗΣ Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ, το χρονικό του μεγάλου σηκωμού. Το μυθιστόριμα ενός έθνους. Τόμος Α' [-Γ']. Αθήνα, Εστία. 8ο, σ. 360+428+342. Αρχικά εξώφυλλα. (3)

Ποσότητα
Διαθέσιμο

ΔΙΟΜΗΔΗΣ - ΠΕΤΣΑΛΗΣ Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΘΡΟΣ, το χρονικό του μεγάλου σηκωμού. Το μυθιστόριμα ενός έθνους. Τόμος Α' [-Γ']. Αθήνα, Εστία. 8ο, σ. 360+428+342. Αρχικά εξώφυλλα. (3)

65-2037

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς